Biblioterapi för självkännedom och utveckling

Må bra av litteratur

Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige,  men vad är biblioterapi egentligen? Biblioterapi för självkännedom och utveckling handlar om att läsa och skriva för att få insikter i vad det är att vara människa. ”Det är väl inget nytt”, säger du. ”Det händer varje gång jag läser en roman, eller ser en riktigt bra film.”

Exakt, men ett biblioterapeutiskt arbetssätt innebär att man medvetet utforskar upplevelsen av litteratur, skrivande, konst, film, musik eller andra uttryckande konstformer. Syftet är att genom reflektion och samtal, gärna i grupp, främja välmåendet och det personliga växandet. Vi kan lära av varandra och handledarens uppgift är att lyssna och fånga upp det som bidrar till processen, och vara guiden som lotsar vidare.

Biblioterapi för hälsa, välmående och utveckling

Biblioterapi kan tillämpas på en mängd områden. Inom skola, vård och omsorg, men även psykoedukativt för att öka självkännedom och personlig utveckling. I psykoteraterapi kan biblioterapi vara ett komplement till samtalet, vid livskriser eller rehabilitering.

Det biblioterapeutiska arbetssättet har utvecklats i USA och Storbritannien. Det utövas även i många andra länder som till exempel Finland, Ungern, Tyskland, Polen och Frankrike.

Inom biblioteksvärlden arbetar man med biblioterapeutiska bokcirklar kring centrala livsteman. Som exempel kan det vara kärlek och relationer, föräldraskap, åldrandet, dödsfall och ensamhet.

Läs mer om sommarkursen ”Under texten” på Fridhems folkhögskola i juli 2018 >> 

Läs mer om uppdragsutbildningen i det Biblioterapeutiska arbetssättet på Ersta Sköndal Bräcke högskola >>