Under texten – en biblioterapeutisk workshop i Stockholm våren 2018

Under texten - en biblioterapeutisk workshop

I april 2018 arrangeras Under texten – en biblioterapeutisk workshop i Stockholm. Under fyra onsdagskvällar läser och samtalar vi kring skönlitterära texter, utifrån ett upplevelsebaserat perspektiv. Vad känner vi? Vem identifierar vi oss med i historien? Vad väcker en scen, en situation, ett möte?

Workshopen hålls på Torsgatan 63 i Stockholm, den 4, 11, 18 och 25 april 2018, kl.18:30 – 20:30. Du deltar vid alla fyra tillfällen och betalar ett introduktionspris, 940 kr.  Sista anmälningsdag är 28 mars 2018 och du bokar  via SimpleSignup >>

Vad är biblioterapi?

Biblioterapi kan användas kliniskt, för läkning och bearbetning. ”Under texten” har ett mer humanistiskt, utforskande fokus. Vem är jag? Vart är jag på väg? Viktigt att påpeka är att vi inte ägnar oss åt gruppterapi. Och även om skrivande förekommer, är det inte en skrivarkurs. Vi fokuserar på upplevelsen och ägnar inte heller tid åt att diskutera det skrivtekniska. Läs mer här >>

Handledaren

Handledare är AC Collin, författare, skrivpedagog och samtalsterapeut. AC är utbildad i det biblioterapeutiska arbetssättet på Ersta Sköndal Bräcke högskola och har lång erfarenhet av att arbeta med kreativitet och personlig utveckling, individuellt och i grupp.

Sommarkurs i Skåne

Under texten arrangeras också som sommarkurs på Fridhems folkhögskola i Skåne. Det sker under v.28 2018 och det finns ett fåtal platser kvar. Läs mer här >>

Biblioterapeutisk cirkelledarutbildning i Växjö, 16-17 mars 2018

Inbjudan till Cirkelledarutbildning i projektet Läsa för livet, Växjö. 

Läsa för livet är ett Sensus projekt som utvecklar en form av biblioterapiverksamhet där människor får mötas och genom litteraturen närma sig livsomvälvande händelser. Studiecirkelformen utgår från folkbildningens grund att vi lär tillsammans och av varandra. De som vill leda grupper erbjuds ledarutbildning i metoden och vi ser gärna att det är två ledare för en Läsa för livet grupp. Läs mer om projektet på www.sensus.se/lasa-for-livet

 

Plats: Sensus lokaler, Norrgatan 15, Växjö Start: Fredag 16 mars kl. 11.30
Avslut: Lördag 17 mars kl. 15.30
Deltagare: 10-12 deltagare från Senus medlemsorganisationer och samverkansparter.
Sista anmälningsdag: 9 mars till inger.handestam@sensus.se


Utbildningsinnehåll

Presentation av projektet Läsa för livet och att vara cirkelledare i Sensus.
Inger Händestam – Projektledare för Läsa för livet och samtalsterapeut/handledare.
Maija Löfgren – Projektansvarig för Läsa för livet på Sensus och bibliotekarie.

Historik och presentation av Biblioterapi som metod internationellt och nationellt.
Eva Bergstedt, frilansjournalist och skribent till artikelserien om Biblioterapi i Svenska Dagbladet 2017, författare av utredningen om Biblioterapi för Regionbiblioteket i Östergötland.

Att arbeta med Biblioterapi i olika former, att använda skrivandet och anteckningar för reflektion.
Pia Bergström, grundskollärare och socionom med vidareutbildning i familje- och relationsorienterad psykoterapiutbildning med inriktning mot språksystemisk och narrativa traditioner. Biblioterapiledarutbildning vid Helsingfors universitet. Utbildningsledare för kursen i ”Det biblioterapeutiska arbetsättet” på Ersta Högskola.

Torsgatan 63, en mötesplats för Biblioterapi

Från och med mars 2018 tar jag emot klienter i samtal och workshops på Torsgatan 63 i Vasastan i Stockholm. Jag fortsätter med min verksamhet på Karby gård i Täby, men nu kan jag erbjuda ett närmare alternativ för de som bor och arbetar i city.

I lokalerna finns redan ASKIS – Akademin för systemiska konstellationer, som drivs av kollegan Gunilla Boivie. Jag tror att det kan bli ett givande utbyte av idéer och arbetsmetoder.

 

Biblioterapi för självkännedom och utveckling

Må bra av litteratur

Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige,  men vad är biblioterapi egentligen? Biblioterapi för självkännedom och utveckling handlar om att läsa och skriva för att få insikter i vad det är att vara människa. ”Det är väl inget nytt”, säger du. ”Det händer varje gång jag läser en roman, eller ser en riktigt bra film.”

Exakt, men ett biblioterapeutiskt arbetssätt innebär att man medvetet utforskar upplevelsen av litteratur, skrivande, konst, film, musik eller andra uttryckande konstformer. Syftet är att genom reflektion och samtal, gärna i grupp, främja välmåendet och det personliga växandet. Vi kan lära av varandra och handledarens uppgift är att lyssna och fånga upp det som bidrar till processen, och vara guiden som lotsar vidare.

Biblioterapi för hälsa, välmående och utveckling

Biblioterapi kan tillämpas på en mängd områden. Inom skola, vård och omsorg, men även psykoedukativt för att öka självkännedom och personlig utveckling. I psykoteraterapi kan biblioterapi vara ett komplement till samtalet, vid livskriser eller rehabilitering.

Det biblioterapeutiska arbetssättet har utvecklats i USA och Storbritannien. Det utövas även i många andra länder som till exempel Finland, Ungern, Tyskland, Polen och Frankrike.

Inom biblioteksvärlden arbetar man med biblioterapeutiska bokcirklar kring centrala livsteman. Som exempel kan det vara kärlek och relationer, föräldraskap, åldrandet, dödsfall och ensamhet.

Läs mer om sommarkursen ”Under texten” på Fridhems folkhögskola i juli 2018 >> 

Läs mer om uppdragsutbildningen i det Biblioterapeutiska arbetssättet på Ersta Sköndal Bräcke högskola >>