Om biblioterapi och det biblioterapeutiska arbetssättet i media

Böcker som inspirerar till det biblioterapeutiska arbetssättet
Nina Frid, bibliotekarie och initiativtagare till bokcirklar.se, tipsar om litteratur under sin föreläsning på utbildningen på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Intresset för biblioterapi och det biblioterapeutiska arbetssättet ökar i Sverige. Här hittar du länkar till aktuella artiklar om biblioterapi och hur det kan tillämpas inom olika områden.

Läs intervjun med Pia Bergström, ansvarig för den första utbildningen i ämnet på Ersta Sköndal Bräcke högskola hösten 2017.

 

om Biblioterapi och det biblioterapeutiska arbetssättet i press och media

 

”Läka med litteratur”, intervju i Biblioteksbladet med Pia Bergström, ansvarig för utbildningen på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

”Spaning om biblioterapi, läsning som läker”, Psykologtidningen, (juni 2017).

”Läs dig frisk”, Forskning.se, september 2017.

”Biblioterapin slår igenom i Sverige”, Kulturnytt | Sveriges radio, (april 2017).

”Biblioterapi låter människor läsa sig friska”, Svt Nyheter | Kultur, (juli 2017).

On Bibliotherapy, Peabody Institute Library.