Biblioterapi i praktiken

Biblioterapi i praktiken kan gå till på många sätt. Det kan tillämpas på individer och grupper. Ibland är syftet kliniskt, att bearbeta och rehabilitera, men det kan också användas för personlig utveckling. 

Handledaren läser högt

Sessionen kan inledas med att handledaren läser högt, ett stycke ur en roman, en dikt eller annan skönlitterär text. Det kan också visas bilder eller en sekvens ur en film, eller spelas musik. Deltagarna tar del av verket, lyssnar och betraktar.  Därefter sker samtal i mindre grupper, kanske två och två. Som stöd för samtalet får de ett antal frågor som berör ämnet. De reflekterar och diskuterar, sammanfattar och delar i den större gruppen, där samtalet kan fortsätta.

Diskussionen kan följas upp med skrivande

Nästa steg kan vara att deltagarna flödesskriver kring temat och sina upplevelser. Dessa texter kan sedan läsas upp och upplevelsen diskuteras på samma sätt som tidigare.

Lyhördhet och flexibilitet

Handledaren bör ha förmåga att lyssna aktivt och vara  uppmärksam på vad som händer i stunden. Oväntade frågeställningar kan uppstå och handledningen behöver vara flexibel.

Skrivarsafari och Under texten

Som handledare på Fridhems folkhögskola har jag tillämpat det biblioterapeutiska arbetssättet, utan att vara medveten om det. Det har känts självklart att diskutera verkets förmåga att beröra och vad som händer i oss när vi läser och skriver. Att vara författare handlar om att beröra, att få människor att reflektera, agera och förändras. Att medvetet använda det biblioterapeutiska arbetssättet kan visa vilken viktig roll litteratur, konst och kultur spelar i våra liv.

Läs mer om mina workshops här >>