Länkar

Föreningen för biblioterapi i Sverige

Bloggen om biblioterapi

”De prövar litteraturens läkande kraft – med biblioterapi” – artikel i DN (2022)

”Skrivande som terapi” – artikelserie i SvD (2016).

”Det biblioterapeutiska arbetssättet” – en uppdragsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

”Den Emotionella Skrivandeprocessen ur ett Kognitivt Beteendeterapeutiskt Perspektiv” – en explorativ studie av J.W. Pennebakers metod Expressive Writing av Ingela Ingels och Charlotta Strand Damber.