Om Biblioterapi

 

Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige,  men vad är biblioterapi egentligen? 

Biblioterapi handlar om att läsa och skriva för att få insikter i vad det är att vara människa. ”Det är väl inget nytt”, säger du. ”Det händer varje gång jag läser en roman, eller ser en riktigt bra film.”

Exakt, men ett biblioterapeutiskt arbetssätt innebär att man medvetet utforskar upplevelsen av litteratur, skrivande, konst, film, musik eller andra uttryckande konstformer. Syftet är främja välmåendet och det personliga växandet genom reflektion och samtal. Det får gärna ske i grupp, då kan vi lära av varandra. Handledarens uppgift är att lyssna och fånga upp det som bidrar till processen, och vara guiden som lotsar vidare.

Må bra av litteratur

Många tillämpningsområden

Biblioterapi kan tillämpas på en mängd områden, i skolan, inom vård och omsorg, men även psykoedukativt för att öka självkännedom och personlig utveckling. I psykoteraterapi kan biblioterapi vara ett komplement till samtalet, vid livskriser eller rehabilitering.

Det biblioterapeutiska arbetssättet har utvecklats i USA och Storbritannien, men utövas även i många andra länder som till exempel Finland, Ungern, Tyskland, Polen och Frankrike.

Biblioterapi och existentiella frågor

Inom biblioteksvärlden arbetar man med biblioterapeutiska bokcirklar kring centrala livsteman som exempelvis kärlek och relationer, föräldraskap, åldrandet, dödsfall och ensamhet.

Länkar

Läs mer om hur jag arbetar med det biblioterapeutiska arbetssättet.>>

Läs mer om sommarkursen ”Under texten” som arrangeras för sjätte gången på Fridhems folkhögskola 2024 >>