Biblioterapeutisk workshop

Vad är det för speciellt med en biblioterapeutisk workshop? Kan vem som helst handleda en grupp i biblioterapi? Inom vilka områden kan man tillämpa biblioterapi?

När jag håller workshops är det viktigt att du som deltagare känner dig trygg och välkommen att delta. Som skrivpedagog vet jag hur jag kan skapa ett tillåtande och kreativt rum, både på utsidan och insidan. Som handledare i det biblioterapeutiska arbetssättet är jag lyhörd och kan jag fånga upp ämnen i samtalet som leder processen vidare.

Biblioterapi är inte terapi

Det är viktigt att påpeka att biblioterapi inte är terapi, men att det kan fungera terapeutiskt. Att vara ute i naturen kan vara terapeutiskt. Att utöva något konstnärligt, att måla, sjunga, dansa, snickra, laga mat etc. – allt detta kan vara terapeutiskt, men hur väl det fungerar är individuellt. Berättelserna finns överallt och är tillgängliga för alla.

Som terapeut ser jag biblioterapi som ett viktigt komplement till mina andra terapeutiska verktyg, på samma sätt som jag kan använda bild och gestalt i terapiarbetet. Som PMT (personlig mental tränare) och författarcoach ser jag berättelser som ett utmärkt hjälpmedel för personlig utveckling.

Vilka färdigheter bör en biblioterapeut ha?

Juhani Ihanus, författare och doktor i kulturpsykologi vid Helsingfors universitet, förklarar vilka tillgångar en handledare i biblioterapi bör ha:

En litteratur- och/eller diktterapeut bör vara väl förtrogen med stilistik (muntlig och skriftlig framställning), han bör ha ett genuint intresse för litteraturhistoria och aktuell skönlitteratur samt grundläggandes kunskaper om psykoterapeutiska, interaktiva och psykiska processer. Vid användning av litteraturterapi, liksom vid alla andra terapimetoder, spelar terapeutens egna kunskaper, färdigheter, och kreativa förmåga en avgörande roll. Litteraturterapeutiskt arbete, arbete med ord, passar inte för alla och inte i alla situationer. Litteraturterapin har som metod aldrig eftersträvat en ledande ställning eller gett sig ut för att kunna gona genom magiska besvärjelser. Metoden har inte heller velat var skolmästaraktig utan snarare riktat in sig på människornas stora livserfarenhet.

Källa: ”Att tiga eller att tala. Litteraturterapi – ett sätt att växa” av Juhani Ihanus

Alla kan berätta

Mitt biblioterapeutiska arbetssätt främjar både läsning och skrivande. ”Jag kan inte skriva”, säger många när skrivande kommer på tal. Du behöver inte vara en van skribent eller ha drömmar om att bli författare för att tillgodogöra det positiva effekterna av en biblioterapeutisk workshop. Samtalet kretsar kring upplevelsen, vad berättelserna gör med oss, inte de skrivtekniska eller språkliga kvaliteterna.

Vill du anlita mig för författarbesök eller workshop?

Som skrivpedagog och författare kan jag berätta om min egen och andras kreativa skrivprocess. Som terapeut är jag särskilt intresserad av relationer och mänskliga beteenden, i verkligheten och fiktionen. Hur skildras människan i litteraturen och hur identifierar vi oss med det? Hur påverkas vi av litteratur?

Bokningsförfrågan av författarbesök gör du via Författarcentrum Öst. Vill du anlita mig för workshop i biblioterapi kontaktar du mig direkt. Jag följer författarförbundet arvodesrekommendationer.