Litteratur som främjar läsning och skrivande

Här listas litteratur som främjar läsning och skrivande. Listan uppdateras löpande.

 

BOm biblioterapi - Cecilia Petterssoniblioterapi 

Äntligen en bok om Biblioterapi som beskriver metoden, historiken och utvecklingen på ett heltäckande och intressant sätt.

 

Cecilia Pettersson är fil.dr i litteraturvetenskap och verksam vid Göteborgs universitet. Hon har forskat i biblioterapi sedan 2011 och är flitigt anlitad som föreläsare i ämnet.

 

”365 börjor – hejdå skrivkramp!”

365 börjar - hejdå skrivkramp! av AC Collin

Det finns gott om litteratur som främjar läsning och skrivande. Boken 365 börjor är en igångsättare för dig som skriver på egen hand, eller i grupp. Den innehåller 365 inledningar på berättelser och oändligt många oskrivna slut. Experimentera. Använd samma inledning flera dagar i rad och skriv olika fortsättningar. Hur skiljer de sig åt?

Handleder du, eller är du med i en skrivarcirkel? Låt alla utgå från samma inledning och skriv varsitt slut. Läs högt för varandra. Utforska skillnaderna och hur ni tog er an uppgiften.

Boken finns att ladda ner som e-bok på till exempel Adlibris.

Börjor i en ask – beställ 100 börjor i en ask, för samtal och reflektion >>

Läsfrämjande litteratur av Nina Frid

Läsa, läka, leva! av Nina FridSlutet på boken är bara början av Nina Frid

”Läsa, läka, leva!” och ”Slutet på boken är bara början” är två böcker av bibliotekarien och initiativtagaren till bokcirklar.se, Nina Frid. Hon arbetar som handläggare för läsfrämjande på Statens kulturråd. Böckerna kan inspirera till biblioterapeutiska läsarsamtal.

Tre enkla regler finns inte

Tre enkla regler finns inte - en romanskola, av Elisabet Norin Det här är den i mitt tycke bästa handledningen i att skriva en roman. Författaren Elisabet Norin är en erfaren skrivpedagog och har i allra högsta grad arbetat läs- och skrivfrämjande med litteratur i hela sitt yrkesliv. Hon lotsar dig genom den kreativa processen och det blir tydligt att den kan se olika ut, och att det inte finns några enkla regler eller ett facit hur det ska gå till.