Utbildning

Uppdragsutbildningen i det biblioterapeutiska arbetssättet på Ersta Sköndal Bräcke högskola är än så länge den enda i sitt slag i Sverige. Den hölls för första gången hösten 2017. Tjugofyra elever deltog  och de drygt tvåhundra sökande i kön får en ny chans under våren 2018.

Vill du veta mer om utbildningen, klicka här >>